Wniosek o pozwolenie na budowę

Formularz urzędowy, którego wzór można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej, skaładany do Wydziału Architektury wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, innymi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami oraz trzema egzemplarzami projektu zagospodarowania terenu lub działki i projektami architektoniczno – budowlanym.

Wniosek ten zawiera m. in. informacje na temat Inwestora, jego danych, rodzaju planowanej inwestycji, nazwie i zakresie zamierzenia inwestycyjnego.