Projekty wielobranżowe

Zgodnie z nazwą, to wielobranżowe dokumentacje (szczegółowo wymienione w części opisującej projekty budowlane) dotyczące danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Mogą dotyczyć  wznoszenia kompletnych obiektów, samych robót instalacyjnych lub  zagospodarowania terenu.

Projekty wielobranżowe wykonane w zakresie podstawowym mogą być częścią Projektu Budowlanego, wykonane w odpowiednim uszczegółowieniu są składową dokumentacji wykonawczej.