Centrum logistyczne Mix Electronics z biurami

LOKALIZACJA

Skawina, ul. Krakowska

INWESTOR

„Mix Electronics” S.A.

PARAMETRY INWESTYCJI

Kubatura ok. – 200 000 m3

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu

Projekty budowlane
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2007 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2009 r.