Projekt zagospodarowania działki

Opracowanie przedstawiające docelowe zagospodarowanie konkretnej działki podlegającej nowej inwestycji. Projekt zagospodarowania działki jest właściwie logicznie tożsamy z opisanym powyżej projektem zagospodarowania terenu, z tą różnicą, że projekt zagospodarowania działki obejmuje jedynie wybraną działkę, natomiast projekt zagospodarowania terenu może obejmować klika lub większą ilość działek, w tym nawet znacznie oddalone od nieruchomości działki drogowe oraz działki, po których prowadzone są media dla potrzeb planowanej inwestycji.