Wizualizacje architektoniczne

Część koncepcji architektonicznej, projektu koncepcyjnego lub projektu budowlanego dająca możliwość przedstawienia w realistycznej i łatwej w odbiorze postaci ukończonego projektu inwestycyjnego. Może obejmować istniejący (przebudowywany lub nadbudowywany) obiekt lub nowo projektowaną zabudowę. Często pokazuje także jej otoczenie z układem komunikacji i powiązaniem funkcjonalnym z otoczeniem.

Najczęściej wykonuje się wizualizacje dwukrotnie. Pierwsze, wstępne dla pokazania bryły i jej podstawowych relacji z sąsiednią zabudową. Drugie, szczegółowe i fotorealistyczne dla potrzeb reklamy, ogłoszeń, budowania marki inwestycji i końcowej komercjalizacji.