Prawa autorskie

Wszystkie informacje, treści i zdjęcia umieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają prawom autorskim, w szczególności Ustawie z dnia 4.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to m. in. używania, kopiowania, odtwarzania, przechowywania i rozpowszechniania przedstawionych danych oraz indywidualnych rozwiązań projektowych na użytek inny, niż wyłącznie prywatny. Każde takie wykorzystanie bez wcześniejszej, pisemnej i każdorazowej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

Jednocześnie informujemy, że projekty w latach 2004 – 2010 wykonane były wspólnie z arch. Piotrem Kałuża i stanowią one wspólny dorobek autorski.