Obsługa gwarancji i rękojmi

Praktyka nabyta podczas realizacji zleconych i własnych obiektów pozwalają nam obsługiwać inwestycje także po ich zakończeniu.

Obejmuje to weryfikację ew. zgłaszanych usterek lub nowych potrzeb, analizę metod naprawy i wykonania, egzekwowanie napraw gwaranyjnych od podwykonawców lub wyłanianie nowych firm, przeprowadzenie prac, koordynację, organizację, nadzór, odbiory, przekazanie użytkownikom, wykonanie dokumentacji fotograficznej, ew. zamiennej powykonawczej, archiwizacja na płycie CD lub pendrive.

Nadzór inwestorski
Procedury administracyjne