Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach danego miasta, miejscowości lub wsi mogą powstać częściowe / miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują tylko fragment obszaru gminy. Mogą obowiązywać dwa plany, może ich być kilkanaście lub nawet ponad sto. Obejmują wybrany, wymagający ochrony lub uporządkowania obszar: dzielnicę, kilka ulic, kwartał zabudowy, zalesione wzgórze, rzekę z sąsiadującym pasem przybrzeżnym lub np. wybrany zakład przemysłowy.

To władze gminy decydują o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania, zakresie planów, terminach i ew. obszarach pozbawionych obowiązujących planów.