Zakończenie inwestycji

Zrealizowanie kubatury to nie koniec. Organizowaliśmy i koordynowaliśmy: końcowe ustawienia i regulacje urzadzeń, dokończenie prac towarzyszących, finalne sprzątanie terenu i pomieszczeń, przygotowanie lokali do przekazania, odbiory końcowe, kompletowanie dokumentów dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, segregację instrukcji użytkowania i kart gwarancyjnych, nawet dorabianie kluczy i pilotów, przygotowanie wymagań użytkowania dla odbiorców końcowych, wykonanie dokumentacji dla uzyskania odrębności lokali i ostateczne przekazanie inwestycje do użytkowania.

Mamy praktykę!

Reklama i prawo