Projekt architektoniczno-budowlany

Branża architektoniczna jest w każdym projekcie nieprzemysłowym wiodącą ze względu na współpracę z Inwestorem, projektowaną dla niego formę i funkcję inwestycji, zgodnośc z Planem Miejscowym lub WZ oraz koordynację międzybranżową. Do 2020 r. pojęcie to było więc właściwie tożsame z projektem budowlanym w całości, ew. z projektem budowlanym branży architektonicznej. Ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r. zdefiniowała wymagania dla tego określenia.

Projekt  architektoniczno – budowlany to dokumentacja składająca się z części opisowej i rysunkowej zawierająca informacje na temat m. in. układu przestrzennego, formy architektonicznej, użytych materiałów, rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, ekologicznych i dostępności osób niepełnosprawnych. Projekt zawiera także rzuty wszystkich poziomów, przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach oraz elewacje, które obrazują układ funkcjonalny, sposób użytkowania i charakterystyczne parametry techniczne inwestycji. Projekt architektoniczno – budowlany nie zawiera więc rozwiązań branżowych.