Budynek wielorodzinny typu willa miejska

LOKALIZACJA

Warszawa – Rembertów, ul. Ilskiego

INWESTOR

Inwestycje Nowy Rembertów Sp. z o.o. Sp. K.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa z garażem podziemnym – ok. 1800 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa przekazana Inwestorowi do złożenia w Wydziale Architektury – 2017 r.