Projekty budowlane

Potocznie nazywane są tak wszystkie projekty wchodzące w skład projektu budowlanego: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny (oficjanie: architektoniczno – budowlany), projekty branżowe (m. in. konstrukcyjny, instalacyjny, technologiczny, elektryczny, teletechniczny, drogowy i zieleni), ale także opracowania geodezyjne, geologiczne, ochrony środowiska, przeciwpożarowe, archeologiczne, konserwatorskie oraz dotyczące wszystkich inwentaryzacji terenu, obiektów i zieleni, charakterystyki energetycznej, przekładek, przylączy oraz sieci uzbrojenia.

Dodatkowo sam projekt np. instalacyjny obejmowac może: wodę użytkową (z ew. hydroforem, uzdatnianiem i zbiornikiem), kanalizację sanitarną i deszczową (z ew. przepompowniami i zbiornikami retencyjnymi), gaz lub MPEC (z wymiennikownią), wentylację i klimatyzację (z ew. centralami, odzyskiem ciepła i odpowiednimi filtrami jakościowymi). Projekt budowlany jest więc obszernym opracowaniem, wymagającym współpracy wielu specjalistów różnych branż, spinającym inteligentnie w jednym miejscu odmienne, często sprzeczne wymagania projektantów, Inwestora i przepisów oraz stanu zasanego na nieruchomości i w jej otoczeniu.