Dokumentacja PRO

Działamy kompleksowo. Od analiz nieruchomości i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania analiz chłonności terenu, dostępności mediów i wstępnych koncepcji architektonicznych przez wariantowe opracowania funkcjonalne, konieczne wytyczne branżowe i projekt budowlany po wielobranżowe dokumentacje wykonawcze, projekty techniczne i przetargowe, koordynację projektowania i kosztorysy, pakiety wykończenia mieszkań lub lokali, podręczniki dla właścicieli lub najemców, nadzory autorskie, zmiany lokatorskie, dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzacje i zaświadczenia o samodzielności lokali. Uff.

Opracowania te wykonujemy zawsze w zgodzie z zasadami Architektury Proinwestycyjnej. W ostatecznym rozrachunku liczy się bowiem nie tylko czytelnie i bezusterkowo wykonana dokumentacja, ale przede wszystkim inteligentny pomysł i idea funkcjonalnego i ponadczasowego projektu.