Projekt budowlany

Dokument formalny stanowiącym podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz poprzedzających opinii, uzgodnień i zgód dla planowanej inwestycji. Zakres projektu jest prawnie i szczegółowo określony odrębnym rozporządzeniem Ministra Rozwoju. W wielkim uproszczeniu składa się on z części architektonicznej i części branżowych. Każda z części obejmuje opis i obliczenia oraz części rysunkowe przedstawiające zaproponowane rozwiązania i zaprojektowane powiązania z otoczeniem.

Od IX 2020 r. Projekt Budowlany składa się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu technicznego.