Projekt koncepcyjny

Jest fachową, ale nadal nie szczegółową informacją na temat planowanej inwestycji mającą za zadanie przedstawienie na sytuacji i rysunkach możliwości zabudowy nieruchomości gruntowej lub przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy istniejącego budynku.

Projekt koncepcyjny obejmuje analizę terenu, podstawowe rozwiązania funkcjonalne wszystkich lub wybranych kondygnacji, charakterystyczne lub trudne elementy budowlane pokazane na przekrojach, bryłę inwestycji przedstawioną na elewacjach, wizualizacje (renderingi) oraz lapidarne, opisowe zestawienie podstawowych danych technicznych i parametrów użytkowych. Projekt koncepcyjny może być wykonany jako wielobranżowy lub jednobranżowy (architektoniczny).