Dokumentacja wykonawcza

Podobnie jak w przypadku projektu budowlanego i projektów budowlanych można domyślnie przyjąć, że projekt wykonawczy dotyczy wybranej branży, natomiast dokumentacja wykonawcza jest wielobranżowa i dotyczy wszystkich łącznie projektów wykonawczych.

Dokumentacja wykonawcza w trakcie realizacji inwestycji stanowi dla Kierownika Budowy podstawę organizacji i kontroli postępu robót, natomiast Inwestorowi służy do egzekwowania realizacji zgodnej z projektem oraz kontroli jakości, odbioru i kosztów zrealizowanych robót inwestycyjnych.