FAQ: Jakie są etapy inwestowania?

Planowanie przedsięwzięcia:
Precyzowanie potrzeb nowego zamierzenia inwestycyjnego, consulting, potencjalne ryzyka, definiowanie wymagań lokalizacyjnych, wybór nieruchomości dla planowanej budowy lub dostosowanie inwestycji do warunków nieruchomości.

Nieruchomość:
Analiza chłonności, dostępności infrastruktury i komunikacji, porównywanie ofert, trendy rynkowe, rozwiązywanie problemów własnościowych, negocjacje finansowe, zabezpieczenia, płatności, doprowadzenie do sfinalizowania transakcji zakupu.

Programowanie inwestycji:
Opracowywanie wstępnych analiz i założeń, grupy docelowe, program, dostępność i warunki mediów, procedury administracyjne, MPZP, WZ, geodezja, geologia, środowisko, szacowanie kosztów realizacji, studium wykonalności (feasibility study).

Projektowanie architektoniczne:
Koncepcja, projekty budowlane, postępowania administracyjne, pozwolenie na budowę, koordynacja międzybranżowa, projekty wykonawcze / techniczne, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne, poszukiwanie oszczędności, ZZK, WRI.

Przygotowanie realizacji:
Organizacja i przeprowadzenie przetargów, weryfikacja i porównanie ofert, negocjowanie warunków kontraktu, konsultowanie umów wykonawczych, doradztwo techniczne, harmonogramy rzeczowo – finansowe, projekty organizacji inwestycji.

Proces budowy:
Project management, koordynacja prac, sprawdzanie jakości i ilości robót oraz materiałów, cost control, wielobranżowy nadzór techniczny i autorski, ew. prace dodatkowe, obieg dokumentacji, szukanie tańszych rozwiązań zamiennych.

Zakończenie inwestycji:
Odbiory techniczne i końcowe, regulacje i rozruch inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonywanie dokumentacji dla uzyskania odrębności lokali, przygotowanie i przekazanie do użytkowania.

Zagadnienia finansowe:
Formalności kredytowe, pozyskiwanie finansowania, kontrola rozliczeń budowy i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, współpraca z bankiem / stroną współfinansującą, obsługa księgowa, końcowy bilans inwestycji.

Zagadnienia prawne:
Warunki zabudowy, plany miejscowe, poszukiwanie stron postępowań administracyjnych, uzgodnienia umów z dostawcami mediów i zarządcami dróg, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, koordynacja aktów rezerwacji, najmu i sprzedaży.

Reklama, wnętrza, komercjalizacja:
Zaplanowanie, koordynowanie i nadzorowanie reklam, projekty indywidualne i pakiety, materiały wykończeniowe, zagadnienia pożarowe, rozliczanie prac wykończeniowych, prezentacje inwestycxji, doprowadzenie do podpisania umów najmu lub sprzedaży.

Administrowanie obiektem:
Okresowe przeglądy techniczne (roczne, pięcioletnie), inwentaryzacje, przygotowanie i przeprowadzanie koniecznych remontów, zarządzanie, rozliczanie, optymalizacja wykorzystania budynków i terenów w tym bierząca reklama nieruchomości.

Obsługa gwarancji i rękojmi:
Weryfikacja zgłaszanych usterek, analiza metod naprawy, egzekwowanie napraw gwaranyjnych od podwykonawców lub wyłanianie nowych firm, przeprowadzenie napraw, dokumentacja fotograficzna, ew. powykonawcza.