Projekt budowlano-wykonawczy

Podobnie do zmian zakresu projektu architektoniczno – budowlanego, do 2020 r. była to dokumentacja projektowa, której zawartość spełniała wymogi zatwierdzanego Projektu Budowlanego, a zarazem zawierała szczegółowe, wielobranżowe informacje i rozwiązania projektowe pozwalające na realizacje inwestycji.

Obecnie, ze względu na wyraźne, ustawowe oddzielenie projektu architektoniczno – budowlanego od dokumentacji wykonawczych takie połączenie będzie praktycznie niemożliwe. Z jednej strony zapewni to wygodę urzędom, które będą zatwierdzały uproszczoną dokumentację, z drugiej strony korzyść dla Inwestorów jest częściowa. Nie sposób bowiem odpowiedzialnie wykonać projekt architektoniczno – budowlany i złożyć go do urzędowego zatwierdzenia bez konkretnych informacji, które są wynikiem wykonania obliczeń i choćby wstępnego opracowania projektów wykonawczych (technicznych) we wszystkich pozostałych branżach.