Projekt techniczny

Ze względu na zmianę Prawa Budowlanego we wrześniu 2020 r. wprowadzono nowy podział projektu budowlanego a) na część zatwierdzaną przez Wydział Architektury – jest to PZT (projekt zagospodarowania terenu) i PAB (projekt architektoniczno – budowlany) oraz b) część dostarczaną na budowę po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę i służącą odbiorowi końcowemu inwestycji – projekt techniczny.

W skład projektu technicznego wchodzą wszystkie projekty branżowe (np. konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne) oraz pomocnicze opracowania przedprojektowe – m. in. geologia, wymagane opinie oraz uzgodnienia.