Koncepcja architektoniczna

Wstępna faza prac projektowych, która służy do przeprowadzenia analizy WZ lub MPZP. Precyzuje program funkcjonalny i ogólne gabaryty zabudowy na podkładzie geodezyjnym i rysunkach architektonicznych. Określa podstawowe wytyczne i wymagania branżowe: konstrukcyjne, instalacyjne, ew. elektryczne i drogowe.

Koncepcja architektoniczna jest graficznym przedstawieniem możliwości inwestycyjnych nieruchomości, parametrów użytkowych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem wymagań i oczekiwań Inwestora. Umożliwia także przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej planowanego  przedsięwzięcia.