Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Wydawana jest w oparciu o wniosek i przede wszystkim wykonany przez biuro architektoniczne projekt budowlany po przeprowadzeniu uzgodnień i odpowiedniej procedury urzędowej. Załącznikiem do decyzji jest zatwierdzony przez Wydział Architektury (przez ostemplowanie) projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę może zawierać dodatkowe wymagania, które musi spełnić Inwestor podczas realizacji inwestycji, np. dot. nadzoru inwestorskiego, odbioru końcowego lub nadzoru archeologicznego. Decyzja powinna być przez urząd wydana w ciągi 65 dni.