Inwentaryzacja architektoniczna

Dokumentacja techniczna mająca na celu odtworzenie rzeczywistego stanu istniejącego obiektu w zakresie architektoniczno – budowlanym. Wykonywana jest w postaci elektronicznej lub papierowej. Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana jest obowiązkową częścią projektu budowlanego jeśli obejmuje on przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę, jednakże może stanowić odrębne, samodzielne opracowanie.

O ile poszczególne pomieszczenia i kondygnacje można zinwentaryzować ręcznie (metrem lub laserowo), to gabaryty obiektu, elewacje (także sąsiednich budynków), różnice wysokości (spadek terenu) jeśli mają być precyzyjną podstawą do dalszego projektowania, wymagają fachowych pomiarów geodezyjnych.

Menu