Inwentaryzacja architektoniczna

Dokumentacja techniczna mająca na celu odtworzenie rzeczywistego stanu istniejącego obiektu w zakresie architektoniczno – budowlanym. Wykonywana jest w postaci elektronicznej lub papierowej. Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana jest obowiązkową częścią projektu budowlanego jeśli obejmuje on przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę, jednakże może stanowić odrębne, samodzielne opracowanie.

O ile poszczególne pomieszczenia i kondygnacje można zinwentaryzować ręcznie (metrem lub laserowo), to gabaryty obiektu, elewacje (także sąsiednich budynków), różnice wysokości (spadek terenu) jeśli mają być precyzyjną podstawą do dalszego projektowania, wymagają fachowych pomiarów geodezyjnych.