Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)

Decyzja administracyjna wydawana przez Wydziały Architektury dla działek, na których nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument ten ustala szczegółowe warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych. Podaje parametry, współczynniki, gabaryty i lokalizacje dla planowanych przedsięwzięć oraz przebudowywanych, nadbudowywanych, dobudowywanych części istniejących inwestycji.

WZ są wydawane po minimum kilku miesiącach ze względu na czasochłonną procedurę, liczne uzgodnienia oraz możliwości odwołań stron postępowania.