Klienci

To budujące mieć Inwestorów, którzy nie tylko wracają, ale dodatkowo polecają nas dalej. Wiszące w biurze liczne referencje dowodzą, że warto się angażować i doskonalić, być terminowym, uczciwym i zawsze utożsamiać z kolejną inwestycją. Taka filozofia buduje wieloletnie zaufanie Klientów i satysfakcję ze wspólnego działania!

Polecają nasze
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Zespół mieszkaniowy Plac na Groblach, Kraków

Z przekonaniem polecamy współpracę z arch. Piotrem Orzeszek. Współpraca podczas projektowania świadczy o jego dużym doświadczeniu. Wykazuje się gruntowną znajomością prawa, umiejętnie wykorzystuje lokalne uwarunkowania, orientuje się w zagadnieniach deweloperskich i jest świadomym uczestnikiem całości procesu inwestycyjnego.

Doctor Q Bud sp. z o.o. sp. kom.
Apartamenty Plac na Groblach 5

Sala Obsługi Klienta TAURON Kraków

Potwierdzamy duże i osobiste zaangażowanie Głównego Projektanta we współpracę z Wykonawcami robót w ramach nadzorów autorskich oraz egzekwowanie bardzo wysokiej jakości. Doświadczenie projektowe i sposób załatwiania formalności urzędowych spełniły wszystkie nasze oczekiwania i wymagania.

Dyrektor ds. Inwestycji
Zakład Energetyczny Kraków / Tauron S.A.

Hotel dla Intercontinental Warszawa

Współpraca spełniła nasze oczekiwania i wymagania odnośnie doświadczenia zawodowego, znajomości procedur administracyjnych oraz zaangażowania w proces inwestycyjny.

Prezes Zarządu
Bas Puławska sp. z o.o sp. kom.

Plac Matejki dla Miasta Kraków

Mimo założonych bardzo krótkich terminów biuro wywiązało się z przyjętych obowiązków. Wykonało i uzgodniło dokumentację, uczestniczyło w naradach, w tempie ekspresowym przygotowywało i dostarczało na budowę rozwiązania zamienne. Napotkane w historycznym terenie problemy były z biurem zawsze sprawnie rozwiązywane.

Generalny Wykonawca
P.B.R. „SKO – BUD”

Cmentarz na Salwatorze Kraków

Podkreślamy dbałość z jaką przeprowadzane były wszystkie prace inwentaryzacyjne oraz rzetelność wykonania dokumentacji. Zwracamy także uwagę na łatwość i płynność współpracy Projektanta z Wykonawcą prac.

Proboszcz Parafii, ks. infułat
Rzymskokatolicka Parafia Prepozytury Najświetszego Salwatora

Centrum logistyczne 200.000 m3 Skawina

Prace projektowe prowadzone były szybko i sprawnie”. „Poprawne i kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pełne rozeznanie w obowiązujących procedurach urzędowych”. „Uczestnictwo w naradach mających na celu wyszukanie oszczędności i obniżenie kosztów realizacji.

Prezes Zarządu
Mix - Electronics S. A.

Magazyn kauczuku Oświęcim

Zleciliśmy koncepcję budowy magazynu kauczuku z automatycznym systemem transportu i inteligentnym systemem pakowania. Możemy biuro polecić, jako zaangażowanego partnera biznesowego. Dotyczy to w szczególności tematów nietypowych, wymagających oryginalnego spojrzenia na zagadnienia do rozwiązania.

Dyrektor Działu Zakupów i Inwestycji
Synthos Dwory sp. z o. o.

Kopiec Krakusa Kraków

Prace zostały wykonane fachowo, terminowo i bez zastrzeżeń.

Dyrektor ZDMK
Miasto Kraków

Budynek biurowy Kraków

Świadomy uczestnik kompletnego procesu realizacji inwestycji. Umiejętnie poruszający się po trudnym gruncie przepisów budowlanych i prawnych.

Prokurent Spółki
Proton Property sp. z o. o. sp. kom.

Siedziba spółki z magazynami Kraków

Współpraca w pełni spełniła wszystkie nasze oczekiwania i wymagania. Na uwagę zasługuje zaangażowanie Projektanta i upór w załatwianiu wszelkich formalności urzędowych.

Prezes Zarządu
„Behamot” P.H.U. sp. z o. o.

Remont kamienicy Kraków

Mój zawód wiąże się z częstymi wyjazdami. Zależało mi, aby przebudowa budynku nie wymagała ode mnie ciągłych decyzji lub działań organizacyjnych. Pan Piotr Orzeszek wywiązał się bez zastrzeżeń z nałożonych na niego zadań.

Kierowca Rajdowy
wielokrotny Mistrz Polski

Budynek wielorodzinny z usługami Kraków

Prace zostały wykonane terminowo i sprawnie. Z wiedzą i rozeznaniem w przepisach i procedurach. Budowa przebiegła bezproblemowo i budynek został pomyślnie odebrany i skomercjalizowany.

Prezes Zarządu
Okland Developer sp. z o. o.

NAJWAŻNIEJSI
KLIENCI PRO

Zaufali
nam

Jednostki budżetowe, kościół:

 • Miasto Kraków – Krakowski Zarząd Komunalny / ZGK
 • ZIKiT / Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Zakład Energetyczny Kraków / Tauron S.A.
 • Kościół – Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Salwatora
 • Parafia Nawiedzenia NMP – Bracia Kapucyni

Spółki o zasięgu co najmniej ogólnopolskim / europejskim:

 • Instal Kraków S.A.
 • Synthos Dwory sp. z o.o.
 • Armatura S.A.
 • International Hotel Group (IHG)
 • Mix Electronics S.A.

Inwestycyjne spółki kapitałowe:

 • Q Bud Apartamenty sp z o.o.
 • Proton Property z o.o. sp. kom.
 • Witek’s Nieruchomości sp. z o.o
 • Natanek Nova sp. z o.o. sp. kom.
 • APT- DOM sp. z o.o.
 • Polskie Poradnictwo Inwestycyjne sp. z o.o. kom.
 • BAS Puławska sp. o.o. sp. kom.
 • Pawcar sp. z o.o. (obecnie Embrace Invest sp. z o.o.)
 • Witek Home sp. z o.o.
 • Behamot sp. z o.o.
 • Inwestycje Nowy Rembertów sp. z o.o. sp. kom.
 • Wspólnota Mieszkaniowa „Wspólnota Inwest”
 • Rezydencja Walenty sp. z o.o.
 • Wola Estate sp. z o.o.
 • P.H. Witek’s
 • Doctor Q Bud sp. z o.o.
 • Smart sp. z o.o.
 • Okland Deweloper sp. z o.o.

Dodatkowo liczni inwestorzy prywatni (kilkadziesiąt domów, rezydencji, nadbudów kamienic, dobudów warsztatów, projektów sklepów, magazynów, mniejszych zakładów, biur, itd., itp.)