Reklama inwestycji budowlanych
Aspekty prawne umów

Większość inwestycji uważa się za domknięte po podpisaniu wiążących umów najmu lub sprzedaży. Pomaga temu zauważalna, konkurencyjna i skuteczna reklama. Wybieraliśmy jej formy i lokalizacje, dokonywaliśmy rezerwacji, przygotowywaliśmy przejżyste materiały graficzne i teksty, koordynowaliśmy działania marketingowe. Mieliśmy pierwszy kontakt z kilkuset Klientami.

Przygotowywaliśmy propozycje treści aktów notarialnych, wprowadzaliśmy nietypowe zapisy i indywidualne uwarunkowania, prowadziliśmy negocjacje, podpisywaliśmy akty i umowy najmu z odbiorcami końcowymi. Trzeba coś jeszcze?

Project management
Zakończenie inwestycji