Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Strzelców

INWESTOR

Okland Deweloper sp. z o.o.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 1060 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2006 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2007 r.