Trzy wielorodzinne wille miejskie

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Emaus

INWESTOR

Prywatny

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 2400 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Koncepcja architektoniczna
Projekt zagospodarowania terenu
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski
Project management
Nadzór inwestorski
Inwestor zastępczy
Generalny wykonawca

Pozwolenie na budowę – 2017 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2019 r.