Przebudowa historycznego Placu Matejki

LOKALIZACJA

Kraków, Plac Matejki

INWESTOR

Krakowski Zarząd Komunalny

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 10 000 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Uzgodnienia konserwatorskie
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2008 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2008 r.