Przebudowa fabryki fajansu na centrum handlowe

LOKALIZACJA

Włocławek, rejon ul. Jesionowej/ Reymonta/ Pl. Staszica

INWESTOR

Witek's Nieruchomości Sp. z o.o.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 9000 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja architektoniczna
Projekt zagospodarowania terenu
Uzgodnienia konserwatorskie
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2020 r.