Hotel dla sieci Intercontinental

LOKALIZACJA

Warszawa, rejon ul. Puławskiej/Pileckiego/Janowskiego

INWESTOR

Bas Puławska sp. z o.o. sp. k.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa hotelu – ok. 8400 m2, mieszkań 2500 m2,
garaż podziemny – ok. 7600 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekty koncepcyjne
Projekt zagospodarowania terenu
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – 2018 r. Inwestycja realizowana