Budynek wielorodzinny z garażami podziemnymi

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Bohomolca

INWESTOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota Inwest”

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa mieszkań – ok. 3000 m2
74 mieszkania, 47 miejsc postojowych.

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2010 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2011 r.