Budynek wielorodzinny z garażami podziemnymi

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Marchołta

INWESTOR

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota Inwest”

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa mieszkań – ok. 6000 m2,
112 mieszkań, 105 miejsc postojowych

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Koncepcja architektoniczna
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
Projekt budowlano – wykonawczy (wielobranżowy)
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2009 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2010 r.