Przeniesienie oczyszczalni ścieków przemysłowych

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Zakopiańska - Nisko. k/ Rzeszowa, ul. Sandomierska

INWESTOR

Armatura Kraków S.A.

PARAMETRY INWESTYCJI

Oczyszczalnia oczyszcza kilkadziesiąt substancji chemicznych. Ilość ścieków przemysłowych ok. 10 000 m3/rok

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany (wielobranżowy z branżami specjalistycznymi jak: technologia produkcji, chemia, automatyka i sterowanie, wentylacją przemysłową (także chemoodporną), zasilanie awaryjne)

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko z zatwierdzeniem w Wojewódzkim Wydziale Ochrony Środowiska.

Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy (wielobranżowy z branżami specjalistycznymi jak: technologia produkcji, chemia, automatyka i sterowanie, wentylacją przemysłową (także chemoodporną), zasilanie awaryjne)

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2013 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2015 r.