Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym

LOKALIZACJA

Warszawa - Sulejówek, ul. Legionów

INWESTOR

Polskie Poradnictwo Inwestycyjne Sp. z o. o. Sp. K.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa z garażem podziemnym – ok. 1750 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa przekazana Inwestorowi do złożenia w Wydziale Architektury – 2016 r.