Przebudowa fabryki włókienniczej na centrum handlowo – biurowe

LOKALIZACJA

Bielsko Biała, ul. Karpacka

INWESTOR

Spółka deweloperska

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 16.000 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Koncepcja architektoniczna
Projekt zagospodarowania terenu
Wizualizacje architektoniczne

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – 2005 r. Inwestycja zrealizowana – 2008 r.