Założenia strategiczne dla rewitalizacji 3 ha

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Zakopiańska

INWESTOR

HPI Sp. z o.o.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia terenu – ok. 3 ha

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Koncepcja architektoniczna
Wizualizacje architektoniczne

Faza koncepcyjna – 2020 r. Planowana realizacja – 2021 r.