Apartamenty wielorodzinne na Woli Justowskiej

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Korzeniowskiego

INWESTOR

Spółka deweloperska założona w 2006 r.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 950 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Uzgodnienia konserwatorskie
Wizualizacje architektoniczne

Projekty budowlane
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski
Project management
Nadzór inwestorski
Inwestor zastępczy
Generalny wykonawca

Pozwolenie na budowę – 2006 r. Inwestycja zrealizowana i w całości sprzedana w 2008 r.