Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek wielofunkcyjny

LOKALIZACJA

Mogilany k./ Krakowa, Parkowe Wzgórze

INWESTOR

Smart Sp. z o.o.

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa – ok. 1900 m2

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja architektoniczna
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę
Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2015 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2017 r.