Renowacja Zabytkowego Cmentarza św. Salwatora

LOKALIZACJA

Kraków, Al. Waszyngtona

INWESTOR

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Salwatora, Kraków, ul. Kościuszki 88

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia cmentarza – ok. 3 ha, długość przebudowywanych ogrodzeń – ok. 400 m.

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Kompleksowa rekonstrukcja i przebudowa ceglanych, zabytkowych bram, murów i ogrodzenia, rozbudowa cmentarza

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Koncepcja architektoniczna
Projekt zagospodarowania terenu
Uzgodnienia konserwatorskie

Projekt budowlano – wykonawczy
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 1995 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 1996 r.