Zagospodarowanie obszaru Zalewu Nowohuckiego

LOKALIZACJA

Kraków, Al. Solidarności / ul. Bulwarowa

INWESTOR

Krakowski Zarząd Komunalny (obecnie ZDMK)

PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia użytkowa obiektów: ok. 500 m2, całej inwestycji: ok. 15,2 ha.

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt budowlano – wykonawczy (wielobranżowy)
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Rewitalizacja i zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół Zalewu Nowohuckiego: projekt restauracji na wodzie, kawiarni, pomostu na dębowych palach, amfiteatru, plaży, toalet publicznych, parkingów, alejek, oświetlenia i zieleni.

Pozwolenie na budowę – 2005 r. Inwestycja częściowo zrealizowana i użytkowana od 2006 r.