Renowacja legendarnego Kopca Krakusa

LOKALIZACJA

Kraków, ul. Wielicka / Kamieńskiego

INWESTOR

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

PARAMETRY INWESTYCJI

Obszar opracowania – ok. 7 ha

ZAKRES PRAC BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Projekt koncepcyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Uzgodnienia konserwatorskie

Projekt budowlano – wykonawczy (wielobranżowy)
Wniosek o pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Nadzór autorski

Pozwolenie na budowę – 2012 r. Inwestycja zrealizowana i użytkowana od 2014 r.